සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක අරමුදල් කළමනාකරණයේදී වැදගත් වන කරුණු

මුලින්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හඳුනාගැනීමට භාවිතා කෙරෙන නිර්ණායක හදුනාගැනීම වැදගත් ය. මෙම නිර්ණායක රටින් රටට වෙනස් වන අතර වනු ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය විසින් 2017  දී  සකස්  කළ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවට අනුව ස්ථීර සේවක සංඛ්‍යාව 300 අඩු හා වාර්ෂික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 750 නොඉක්මවන  ව්‍යාපාර ළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර යටතට ගැනේ. 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර රටක ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රීයාවලියේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරණ අතර බොහෝ රටවල් මෙම ක්‍ෂේත්‍රය ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වශයෙන්ද හඳුනාගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරඑක් සේවකයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු යොදාගෙන කෙරෙණ තනි අයිති  ව්‍යාපාරවල සිට ඉතාමත් සංවිධිත ව්‍යාපාර දක්වා විශාල පරාසයක ක්‍රියාත්මකවනු දක්නට ලැබේ. 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අරමුදල් සපයාගැනීම, විශාල ව්‍යාපාර වලට අරමුදල් සපයාගැනීමට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද 

මහා පරිමාණ සමාගම් වලට වඩා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අරමුදල් සපයාගැනීම අපහසු වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය. මෙහිදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල පහත සඳහන් විශේෂිත ලක්‍ෂණ තේරුම් ගතයුතුය. 

  • ව්‍යපාර හිමිකරුගේ පුද්ගලික ආදායම, වත්කම් හා  වගකීම් ආදිය ව්‍යාපාරයේ කටයුතු වලින් වෙන් කොට නොසැළකීම නිසා ව්‍යාපාරය වෙනම ඒකකයක් ලෙස විධිමත්ව හඳුනාගැනීමට නොහැකි වේ. මේ හේතුව නිසාම ව්‍යාපාරයක  මුල්‍ය වාර්ථාකරණය හා විගනනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව තේරුම් නොගැනීමේ ගැටළුවක්ද පැන නගී. 
  • ව්‍යාපාරයේ සියළු කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව ව්‍යපාර හිමිකරු මතම රැඳී පැවතීම 
  • කාරක ප්‍රාග්ධන කළමණාකරණය පිළිබඳ අනවබෝධය හා ව්‍යාපාරයේ මුදල්, ණයගැතියන් මෙන්ම ණයහිමියන් කළමණාකරණය පිළිබඳ දුර්වල අවධානය 
  • තමා තුලින්ම අරමුදල් සපයාගැනීම හෝ අසංවිධිත ක්‍රම මගින් අරමුදල් ලබාගැනීම මත විශ්වාසය තබා කටයුතු කිරිම. අසංවිධිත ක්‍රම මගින් අරමුදල් ලබාගැනීම හේතුවෙන් බොහෝවිට අධික පොලියක් හා අවාසිදායක ආපසු ගෙවීමේ කොන්දේසී වලට යටත් වීමට සිදුවීමවනු ඇත 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර මෙම දුර්වලතා අවම කරගනිමින්, අභියෝගවලට ඔරොත්තුදීමේ ශක්තිය වැඩිකර ගතයුතුය. 

කාරක ප්‍රාග්ධන කළමණාකරණය පිළිඳව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල දැඩි අවධානය යොමුවිය යුත්තේ ඇයි 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට බාහිර පරිසරයේ ඇතිවන වෙනස්කම් නිසා සිදුවන බලපෑම් වලට නිතර මුහුණ දීමට සිදුවීම හේතුවෙන් කාරක ප්‍රාග්ධන කළමණාකරණය හා දෛනික මුදල් කළමණාකරනය පිළිබඳ තියුණු අවධානයක් පවත්වාගත යුතුය. 

කාරක ප්‍රාග්ධනය ව්‍යාපාරයක  ප්‍රාණවායුව ලෙස සැළකියයුතු බව සිහි තබාගත යුතු අතරම ව්‍යාපාරයේ කටයුතු වලට ප්‍රමුඛතාවන් ලබාදීම පිළිබඳ ඒකායන අවධානය යොමුවිය යුතුයකාරක ප්‍රාග්ධනයේ සිදුවන සුළු අඩුපාඩුවක්  හේතුවෙන් ව්‍යාපරය අඩපන විමට හේතුවක් විය හැක. 

බොහෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේ ඉතා අඩු ලාභ තීරුවක් මත නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහලයාමක් සිදුවුවහොත් එහි ලාභය හා ප්‍රාග්ධනය හීනවීමට හේතුවක් වනු ඇත. මේ නිසා ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් විශ්වාසවන්ත මාර්ගවලින් පමණක් අරමුදල් සොයාගැනීමට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර උත්සුක විය යුතුය. 

අරමුදල් සපයාගැනීමේදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඇතිවන දුෂ්කරතා මගහරවා ගන්නේ කෙසේද 

විවිධ හේතු නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ප්‍රාග්ධනය ලබාගැනීමේදී ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුවේව්‍යාපාරයක ලාභදායකත්වය හා මුල්‍ය මුල්‍ය තත්වය හෙලිවන පරිදි නියමිත පටිපාටියට අනුව ගිණුුම් පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යය 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ණය ලබාදීමේ හැකියාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගැනීම මුල්‍ය ආයතන වල වැදගත් අවශ්‍යතාවකි. ආදායම් බදු පිළිබඳව ඇති බිය නිසා බොහෝ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ගිණුම් පවත්වාගැනීමට මැලිකමක් දක්වයි. මේ නිසා මුල්‍ය ආයතන වලට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගැනීමට නොහැකිවීමෙන් එම ව්‍යාපාර වලට ණය ලබාදීමේ හැකියාව මැණ බැලීමට නොහැකි වී ඇත. මුල්‍ය ආයතන මහජනතාවගේ තැන්පත් භාරගන්නා නිසා ඒවායේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරිම පිණිස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් යොදා ඇති විධිවිධාන වලට අනුකූලවීම අනිවාර්යවේ. මේ නිසා මුල්‍ය ආයතන මගින් ව්‍යාපාරයට ණය ලබාදීමේදී ඒ පිළිබඳ විධිමත් සළකා බැලීමක් සිදු කරමින් ණය ශක්‍යතාවය හා ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳ තහවුරු කරගැනීමටත් සිදු කරයි. 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ණය ලබාගැනීම සඳහා සුරැකුමක් වශයෙන් ලබාදීමට සුදුසු වත්කමක් නොමැතිවීමද සංවිධිත මූලාශ්‍ර වලින් ණය සපයාගැනීමේදී ඇතිවන දුෂ්කරතාවකි. මුල්‍ය ආයතන විසින් ණය සපයාදීමේදී වඩාත් පරිස්සමෙන් කටයුතු කිරිමට මෙම තත්වයද හේතුවක් වී ඇත. 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට බැංකු හා වෙනත් මුල්‍ය ආයතන වැනි සංවිධිත මාර්ගයකින් අරමුදල් ලබාගැනීමට අපහසු වන විට, නිරායාසයෙන්ම ඔවුන් අසංවිධිත මුලාශ්‍රවලින් වැඩි පොලී අනුපාතයක් හා අවාසිදායක කොන්දේසි යටතේ ණය සපයා ගැනිමට පෙළඹෙනු ඇත. එහිදී ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතියටද හානිදායක තත්වයක් පන නගිමින්  ව්‍යාපාරයේ ආදායම මෙන්ම ලාභදායකත්වයද දුර්වල වනු ඇත. 

එබැවින්  මුල්‍ය වාර්ථා නිසි ලෙස පවත්වා ගතයුතු බව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සිහිතබා ගතයුතුය. එය අංගසම්පුර්ණ ගිණුම් වාර්තාවක්ම වීමේ අත්‍යවශ්‍යතවයක් නොමැති අතර සරල වශයෙන් ව්‍යපාරයේ ආදායම, වියදම, වත්කම් හා වගකීම් යන තොරතුරු ඇතුලත්ව තිබීම ණය ලබාගැනීමේදී මහත් වාසියක් සළසනු ඇත. 

මුල්‍ය පහසුකම් සම්බන්ධව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරය දැනගත යුත්තේ ප්‍රධාන කරුණු මොනවාද?

 බැංකු හා වෙනත් මුල්‍ය ආයතන වෙතින් ලබාගත හැකි ණය හා වෙනත් මුල්‍ය මෙවලම් පිළිබඳ  සරල දැනුමක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඇත. මේ අනුව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් තමන්ට ඇති මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් කාලානුරූපීව, එනම් කෙටි කාළීන, මධ්‍ය කාළීන හෝ  දිගු කාළීන වශයෙන් වෙන්කොට හඳුනාගෙන ඊට අනුකූලව මුල්‍ය පහසුකමක් ලබාගත යුතුය 

කෙටිකාලීන මුල්‍ය පහසුකම් කෙටිකාලීන අරමුණු වෙනුවෙන් භාවිතා කළයුතු බව අමතක නොකළයුතු කොන්දේසියකි. වැටුප් ගෙවීම්, උපයෝගීතා බිල්පත් පියවීම, සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවීම වැනිදෑ බැංකු අයිරා හා වෙනත් කෙටිකාලීන මුල්‍ය පහසුකම් වලින් කළ හැකිය. 

මධ්‍ය කාලීන වියදම් එනම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා වාහන මිලදී ගැනීම් ආදිය සඳහා කල්බදු හෝ වෙනත් මධ්‍ය කාලින ණය මුදල් මගින් පියවා ගත යුතුය 

අවසන් වශයෙන් ඉඩම් ගොඩනැගිලි හා දිගුකාලීන යන්ත්‍රෝපකරණ ආදීය සඳහා වන ආයෝජනයන්ට අවශ්‍ය මුදල්  දිගු කාලීන ණය මාර්ගයකින් හෝ තමාගේම ප්‍රාග්ධනයෙන් සපයාගත යුතුය. 

ඒ අතරම අධික ණය බර ව්‍යපාරයක පැවැත්මට හානිකර ලෙස බලපෑ හැකි නිසා ණය ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳව ගැඹුරින් විමසා බැලීමටද සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ප්‍රමාණවත්ව අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. තවද ණය හා හිමිකරු ප්‍රාග්ධනය අනුපාතය යහපත් මට්ටමක පවත්වාගැනීමද වැදගත්ය. 

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට ප්‍රාග්ධනය සපයා ගැනීමේදී මෙම උපදෙස් වැදගත් වන අතර තම ව්‍යාපාරය සංකීර්ණ තත්වයකට මුහුණදී ඇති අවස්ථාවක ඊට අනුකූල විසඳුමක් සඳහා ව්‍යාපාරිකයන් විසින් විශේෂඥ උපදෙස් ලබාගත යුතුය. 

This article is a part of the Business Tips for Trading Across Borders series — A collaborative effort of 
The Ceylon Chamber of Commerce and United States Agency for International Development (UASID) Partnership for
Accelerating Results in Trade, National Expenditure and Revenue (PARTNER) Activity
<strong>How can Blockchain help Sri Lanka’s Economy?</strong> 

<strong>How can Blockchain help Sri Lanka’s Economy?</strong> 

How can Blockchain help Sri Lanka’s Economy? Blockchain technology has moved from being a future trend to a reality. In...

by Communications Economy.lkDecember 19, 2022
 ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකය කෙරෙහි Blockchainහි වැදගත්කම

 ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකය කෙරෙහි Blockchainහි වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකය කෙරෙහි Blockchainහි වැදගත්කම අපි මේ වන විට Blockchain ගැන අසා ඇත්තෙමු, නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම එය කුමක්ද සහ...

by Communications Economy.lkDecember 19, 2022
Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs)

Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs)

Exploring Financing for Small and Medium Enterprises (SMEs) How do we define SMEs?The SME Policy Framework developed by the Ministry...

by Communications Economy.lkDecember 2, 2022
Tweet
Share
Share
0 Shares